skip to Main Content

Natuurgebied Holtingerveld ligt in de provincie Drenthe, vlakbij de dorpen Havelte, Uffelte en Wapserveen. Na het smelten van een dikke ijslaag zo’n 15.000 jaar geleden, bleef een stuwwal achter. Deze stuwwal is kenmerkend voor het Holtingerveld. Het schuiven van de ijsmassa’s destijds heeft er voor gezorgd dat de bodem een keileemlaag kreeg, waar water nauwelijks doorheen zakt. Hierdoor kunnen nu vele bijzondere planten groeien in het Holtingerveld, die je ergens anders niet aantreft.

Het gebied rondom het Holtingerveld was vroeger grotendeels moeras, heide en veen. Aan het eind van de negentiende eeuw is dit gebied ontgonnen, en daarvoor is onder meer smalspoor gebruikt. Dit spoor kenmerkt zich door de grote draagkracht en verplaatsbaarheid, met een relatief klein eigen gewicht.

Ook in de Tweede Wereldoorlog is dit spoor gebruikt, maar dan voor de aanleg van het Duitse vliegveld, Fliegerhorst Havelte. De bombardementen door de geallieerden heeft er voor gezorgd dat de omgeving van het vliegveld verstoord raakte, waardoor het landschap zijn huidige vorm heeft gekregen.

Het huidige smalspoor is afkomstig van veenafgravingen in Duitsland. Het is tot eind 2017 gebruikt voor commerciële doeleinden. De fietskarren zijn gemaakt van de onderstellen van zogenaamde kiplorries. Deze zijn afkomstig uit de zoutmijnen van Tsjechië. Destijds zijn identieke lorries gebruikt voor onder meer de aanleg van wegen rondom het Holtingerveld.

Back To Top