skip to Main Content

Reglement

Gebruik van de railfietsen en de smalspoorinfrastructuur en Reglement railfietsen

Gebruik van de railfietsen en de smalspoorinfrastructuur

 • Het gebruik van de railfietsen is op eigen risico en verantwoordelijkheid van de huurder.
 • De eigenaar van de railfietsen noch het Vlinderparadijs zijn aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.
 • Het betreden van de spoorbaan, ook buiten het railfietsen om, geschiedt op eigen risico
 • De minimale lengte van een fietsend persoon is 155 cm.
 • Kinderen onder de leeftijd van 16 jaren moeten worden begeleid door tenminste één volwassene.
 • Voorzichtigheid is geboden bij het oversteken van wegen en paden. (stoppen bij overwegen is verplicht)
 • Bij het passeren van bruggen dient u uw voeten op de pedalen te houden. Het Vlinderparadijs is niet verantwoordelijk voor (eventuele) ongevallen.
 • De zones rond de keerplatforms dienen met lage snelheid (stapvoets) te worden benaderd.
 • Het is niet toegestaan om zelf de draaiplatforms of wissels te bedienen of deze fietsend te passeren.
 • Het keren van de railfietsen is een taak (verantwoordelijkheid) van de uitbater.

Respecteren van de omgeving

 • De railfietsen mogen enkel worden gebruikt op het spoortracé (rails) van het traject.
 • Het is niet toegestaan om naastgelegen natuur- of agrarische gebieden te betreden.
 • Het gebruik van muziekdragers met geluidversterking of daarmee vergelijkbaar instrumentarium is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om langs het tracé bloemen of planten te plukken of dieren te verstoren.
 • Het maken van rook of (open) vuur is volstrekt niet toegestaan.
 • Wees uitermate voorzichtig met roken. Op last van de brandweer kan zelfs een (tijdelijk) verbod gelden.
 • Honden zijn alleen toegestaan indien deze zijn aangelijnd en op de railfiets aanwezig blijven, ze mogen niet naast de railfiets meelopen.
 • Het is verboden zelf activiteiten op of langs het spoor te organiseren die niet bij de organisatie zijn aangemeld of in strijd zijn met de wet.

Boetes en vergoedingen

 • Beschadigingen ten gevolge van oneigenlijk gebruik van de railfietsen en / of de smalspoorinfrastructuur zullen verhaald worden op de huurder.
 • Er is geen discussie mogelijk over de hoogte van een boete of de mate van een beschadiging. Ernstige (verwijtbare) beschadigingen zullen op basis van nacalculatie en achteraf in rekening worden gebracht.
Back To Top